Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała Zarządu Powiatu ...

Uchwała Zarządu Powiatu nr 684 z dn. 03.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała Nr 684 /2017
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25 b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
§ 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 644/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Roman Cholewa

Członkowie Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Szymon Czech ……………………..
3. Piotr Jastrzębski ……………………..
4. Krystyna Wiśniewska …………………


Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron