Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

; .

Łęczna, dn. 18.12.2017r.
Zamawiający: Powiat Łęczyński
-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2017


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia na: ”zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 6 150,00 złotych brutto.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu iż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.


Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Dyrektor PZAZ
mgr Małgorzata Paprota

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www