Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

NR SPRAWY: IPR.272.1.25.2018

IPR.272.1.25.2018 Łęczna, dnia 23.04.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. Nr sprawy IPR.272.1.25.2018

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
Dotyczące wyposażenia rusztowania w 4 rolki jezdne. Mogą one być z regulacją wysokości – średnica rolek 150 mm( do poziomowania rusztowania na nierównym podłożu) lub bez regulacji, o średnicy rolek 125 mm

Odpowiedź:
Zamawiający w związku z tym, iż nie określił w zapytaniu ofertowym wymaganego wyposażenia
w rolki jezdne rusztowania ( poz. nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia), informuje, iż dopuszcza dwa rozwiązania:
1. wyposażenie rusztowania w rolki jezdne z regulacją wysokości lub bez regulacji,
2. rusztowanie bez rolek jezdnychZamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www