Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » ogłoszenie pierwszego ...

ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego

Uchwała Nr 1093/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25 b, oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres powyżej 3 lat lokalu stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, położonego w mieście Łęczna przy Al. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 1 - Łęczna
nr 2604/20 dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały i zgodnie z załącznikiem.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Dariusz Kowalski ..................
2. Grzegorz Kuczyński ................... Roman Cholewa
3. Krystyna Wiśniewska ..................
4. Paweł Wójcicki .................

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron