Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na:Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

.


Znak sprawy: IPR.272.1.44.2018
Łęczna 03.09.2018r
Wykonawcy
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

Pytanie 1.
W związku z przetargiem na „Zakup testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej” (IPR.272.1.44.2018) zwracam się z zapytaniem, czy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia z 7 na 10 dni roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia z 7 na 10 dni roboczych.
dobrane indywidualnie do każdego z terenów przez Inwestorów. Należy więc zachować funkcje jakie mają spełniać podane przez projektanta urządzenia.


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron