Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 30/2009 ...

Zarządzenie nr 30/2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 27.04.2009 r

Zarządzenie nr 30/2009
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 27.04.2009 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2004r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość Skarbu Państwa ujawnioną
w KW nr LU1I/00288743/0 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obrębu ewidencyjnego nr 3 – Jawidz, numerem działki 1376, o łącznej powierzchni 0,2700 ha, szczegółowo określoną w załączniku do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych