Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na dostawę oleju opałowego dla MOW Podgłebokie

2009-12-17 11:06:31
Numer sprawy: ZP.3431/17/2009 Łęczna, 2009-12-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: realizacji dostaw oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej Wu = 9912 Kcal/kg na podstawie normy PN-67 C-96048 i Wt – 92 m/ZirP/22 EKOTERM według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości 71 000 litrów w jednorazowych dostawach sukcesywnych (po ok. 5000 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia uzgodnionych z Zamawiającym.
faksem. CPV :23122100-9

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 194 400,00 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego:
złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-12-30 na godz. 10:00 do Starostwa Powiatowego, pokój Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt Razem
1. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DeKaL Wiesław Deć i Wspólnicy Sp. J., 21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20 96,02 96,02
2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce 100,00 100,00
3. PETROMONT Sp. zo.o 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13 98,27 98,27
4. DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk, Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 89,96 89,96


5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna