Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytnie ofertowe na sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości

GKN. 3411- 01/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-72, Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl
Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 152 obrębu Ciechanki Łęczyńskie, jedn. ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski, w celu wydzielenia częsci nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12.03.2010 r.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Giszczak - Obara, tel. /081/ 752-64-72
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2010 r. do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.


1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www