Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na dostawę sprzętu muzycznego na potrzeby organizacji imprez

2010-04-20 14:59:49
Numer sprawy: ZP.3431/6/2010 Łęczna, 2010-04-20OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : DOSTAWA SPRZĘTU MUZYCZNEGO NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ W RAMACH PROJEKTU MAGIA MIEJSC – PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 15 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez pn.: KAM-i Sklep Muzyczny, ul. Dmowskiego 16, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, cena ofertowa brutto, waga 100 %.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, którym przyznano punktację zgodnie z poniższym:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 05-047 Wrocław, Pl. Legionów 8 76,02
2 KAM-i Sklep Muzyczny, ul. Dmowskiego 16, 18-400 Łomża 100,00
3 ANDERS PHU, ul. Kubsza 28A, 44-300 Wodzisław Śl. Odrzucona oferta
4 ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki 55,47

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa