Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na wydanie dwóch numerów Ziemi Łęczyńskiej

Numer sprawy: ZP.3431/22/2010 Łęczna, 2010-08-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : Przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 12 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Zakład Poligrafii i Reklamy Druk- Kolor- Ofset Marek Borecki 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 13, w tym jedną ofertę odrzucono, 12 ofert złożono ważnych:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
2. „Błękitny Ocean” Agencja Marketingowa Piotr Kamiński, 39-200 Dębica, ul. Leśna 14 70,79
3. PPHU OPAK Marek Niwiński, ul. Okrężna 17, 17-100 Bielsk Podlaski 55,88
4. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM”, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12 92,70
5. RYTTER INVESTMENT Zbigniew Rytter, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 20 82,31
6. GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 75,45
7. Agencja Wydawnicza ARGI s.c.R. Błaszczak, P. Pacholec, J. Prorok, 50-542 Wrocław, ul. Żegiestowska 11 97,74
8. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A 70,79
9. EXPOL P.Rybiński, J. Dąbek Sp. J. ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek 74,22
10. Zakład Poligrafii i Reklamy Druk-Kolor-Ofset Marek Borecki 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9 100,00
11. DEUTER DLM Artur Praczyk, ul. Niepodległości 4/55, 20-246 Lublin 30,55
12. Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Obr. Stalingradu 66, 45-565 Opole 69,53
13. System GRAF Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, 20-515 Lublin, Zembrzyce Bereszyńskie 73 B 69,53
Oferta Nr 1 firmy: KDK Sp. z o.o 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – nie uzupełniono oferty, pomimo wezwania na podst. art. 26 ust. 3 ustawy - ze względu na brak dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 4. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-08-17. na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków