Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 2 na ubezpieczenia grupowe

2010-10-13 12:44:22
Łęczna, dnia 2010-10-13

ZP.3431/27/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 2


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego


W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07 października 2010r. o godz11:16 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego:

1. zapis załącznika nr 3 do SIWZ, II. Założenia, ust. 5:
Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wynagrodzenie za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia w łącznej wysokości 9% inkasa miesięcznego.
Szczegółowe zasady przekazywania przez Wykonawcę wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy wskazaną przez Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy stronami w odrębnych porozumieniach.
Jest to zapis sprzeczny z art. 47 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:

Ad1) W załączniku Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA
na stronie 2 dział II Założenia punkt 5 skreśla się zapisy tego punktu.Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna